Տոնածառի մեդիա խաղալիքներ

«Մեդիա տոնական ծառ» նախագծի ընթացքում սովորողնորի հետ միասին պատրաստել ենք կավից տոնածառի խաղալիքներ, գունավորել ենք և վրան պատկերել մեդիա նշաններ