Ուսուցիչների դպրոց. օգոստոսի 20-30

9:00-9:30 Ընդհանուր պարապմունք

9:30-10:00 Օրվա կազմակերպմանն ուղված առավոտյան կարճ քննարկումներ

10:00-11:30 Դպրոցի ներքին միջավայրի բարեկարգման տեխնոլոգիական աշխատանքներ

11:00-12:00 Տեխնոլոգիայի լաբորատորիայի մաքրություն

12:00-12:30 Ընդմիջում

12:30-ից Կոմպոզիցիա հատակին նախագծի աշխատանքներ

24 օգոստասի 12։00 կավագործություն՝ մուտք կրթահամալիր ճամբարի սովորողների հետ

26 օգոստոսի 14։00 հեծանվավարություն

Կոմպոզիցիա հատակին

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոցի դասավանդողներ

Ժամանակահատված՝ 2021թ. օգոստոս

Նպատակը՝ Արևմտյան դպրոցի առաջին հարկում նկարազարդված հատակի թարմացում

Բովանդակություն՝ երկրաչափական պարզ կոմպոզիցիա

Անհրաժեշտ նյքւթեր՝ ներկեր, լուծիչ վրձիններ, թղթի սկոճ

Ամփքփում՝ բլոգում