Ցուցադրություն

«Ձոն» նախագծի շրջանակում ցուցադրություն Արևմտյան դպրոց-պարտեզի տեխնոլոգիայի պուրակում ապրիլի 5- ին ժամը 11։00, ներկայացված են 1-5-րդ դասարանի ընտրությամբ գործունեության սովորողների Աշխարհ և մայրիկ և Մամա նախագծերի աշխատանքներն։ Ամփոփում տեխնոլոգիայի արվեստանոցի ներկայացմում ։

Զատկական ծառի կախազարդեր

Մասնակիցներ՝ 1-3-րդ դասարանի ընտրությամբ գործունեության սովորողներ

Ժամանակահատված՝ ապրիլ 2022թ.

Իրականացման միջավաըրը՝ տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

Նպատակը՝ պատկերազարդման, ապլիկացիոն, տրաֆարետային եղանակների համադրմամբ աշխատանքի իրականացում

Բովանդակություն՝ զատկական հերոսներ, կախազարդերին

Անհրաժեշտ նյութեր՝ թղթեր, թելեր, ժապավեններ

Ամփոփում՝ բլոգում

Զատկական զամբյուզներ

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի տեխնոլոգիա գործունեության սովորողներ

Ժամանակահատված՝ ապրիլ 2022թ.

Իրականացման միջավաըրը՝ տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

Նպատակը՝ ապլիկացիոն եղանակով դեկորատիվ կիռարական իրերի ստեղծում

Բովանդակությունը՝ զատկի տոնի խորհրդանիշների օգտագորխմամբ աշխատանք

Անհրաժեշտ նյութեր՝ գունավոր կտորներ, ժապավեններ

Ամփոփում՝ բլոգում

«Ձոն» ստուգատեսի արդյունքները

Մամա իրականացում Չորս տառ ու շատ պատկերներ

Աշխարհ և մայրիկ իրականացում Հարազատ ու տարբեր մեկնաբանություններ

Համագործակցային նախագծեր

Լուսանկարի շրգանակներ

Բացիկներ

Մարտի հաշվետվություն

Մամա իրականացում Չորս տառ ու շատ պատկերներ

Աշխարհ և մայրիկ իրականացում Հարազատ ու տարբեր մեկնաբանություններ

Համագործակցային աշխատանք

Տարբերակող նշաններ իրականացում Նշանների մշակումներ

Լուսանկարի շրգանակներ

Բացիկներ

Աքաղաղն ու կտուրը

Կավից՝ ծանոթ կենդանիները

Փորձում ենք սպասք պատրաստել

Աքաղաղն ու կտուրը

ԱթաբեկԽնկոյանի Աքաղաղն ու կտուրը ստեղծագործությանն ծանոթանանալուց հետո 22-23 ուս տարվա 6 տարեկանների մուտքի ճամբարի մասնակիցները փորձեցին ստեղծագործությունը պատկերել թղթին։

Հարազատ ու տարբեր մեկնաբանություններ

4-5-րդ դասարանի սովորողները Աշխարհ և մայրիկ նախագծի շուրջ ամեն մեկը իր յուրահատուկ մեկնաբանություններով աշխատեցին և ստեղծեցին բոլորիս շատ հարազատ աշխատանքներ, կարողացան նկարի միջոցով ցույց տալ որ մայրիկը մեր աշխարն է և աշխարը մայրիկի հետ ենք բացահայտում։