Տարբերակող նշաններ

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ

Ժամանակահատված՝ մարտ 2022թ.

Իրականացման միջավայր՝ տեխնոլոգիայի լաբորատորիա և Արևմտյան դպրոց պարտեզի սանհանգույցի առկայությամբ բոլոր վայրեր

Նպատակը՝ նշանների ստեղծման ուսուցում սովորողներին և սանհանգույցներին ստեղծված տարբերակող նշանների տեղադրում

Բովանդակությունը՝ աղջկա և տղայի տարբերակող նշաններ

Անհրաժեշտ նյութեր՝ թղթեր, օռակալ, ներկեր

Ամփոփում՝ բլոգում