Հավես ցուցադրություն

Մասնակիցներ՝ 15-րդ ջոկատի ճամբարականներ և լրացուցիչ կրթության սովորողներ

Իրականացման վայր՝ Արևմտըան դպրոց պարտեզի տեխնոլոգիայի պուրակում

Ժամանակահատված՝ Հունիսի 8 ժամը 11։30

Ցուցադրվող նախագծեր՝ Արտասովոր ներկագլանակներ

Լրացուցիչ կրթության գործունեության ծրագիր

Լրացուցիչ կրթության գործունեության խմբի պարապմունքներն նախատեսված են անցկացնել շաբաթական երկու ժամ: Ուսուցումն անցկացվում է դասավանդողի հեղինակային  նախագծերով։

Ծրագրի նպատակը

Հիմնական նպատակն է օգնել սովորողին բացահայտելու սեփական ստեղծագործական կարողություններն և կատարելագործելու   կատարողականությունը, զարգացնել թղթին նկարի միջոցով պատմելու ունակությունն, սովորեցնել նայել տեսնելու արվեստին, բնօրինակը ուսումնասիրելով, համաչափություններն ընկալելով նկարել։ Գործունեության ընթացքում տարբեր նկարչական նյութերով աշխատելու հմտությունների ծանոթացում, զարգացում։

Աշխատանքի ուղղությունները

Կոմպոզիցիա

Գծանկար

Գունանկար

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրությունը

Աշխատանքների ընթացքը

*Իրականացվելիք թեմայի ընտրություն և քննարկում

*Էսքիզների կազմակերպում

*Բուն աշխատանքի իրականացում

*Իրականացված աշխատանքի ամփոփում ցուցադրություն կամ բլոգում աշխատանքի լուսաբանում

4-5-րդ դասարանների «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասավանդման 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր

Ըստ ուս. պլանի ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները նախատեսված են անցկացնել շաբաթական երկու դասաժամ:Ուսուցումը կազմակերպվում է ուսումնական նախագծերի հիման վրա: Իրականացվում են կրթահամալիրի օրացույցով հաստատված նախագծերը և դասավանդողի հեղինակային նախագծերը:

Читать далее «4-5-րդ դասարանների «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասավանդման 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր»

1-3-րդ դասարանների ընտրությամբ գործունեություն 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր

Ըստ ուս. պլանի ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները նախատեսված են անցկացնել շաբաթական երկու դասաժամ:Ուսուցումը կազմակերպվում է ուսումնական նախագծերի հիման վրա: Իրականացվում են կրթահամալիրի օրացույցով հաստատված նխագծերը և դասավանդողի հեղինակային նախագծերը:

Читать далее «1-3-րդ դասարանների ընտրությամբ գործունեություն 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր»

4-5-րդ դասարանի դիզայն ընտրությամբ գործունության 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր

Ըստ ուս. պլանի ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները նախատեսված են անցկացնել շաբաթական չորս դասաժամ: Ուսուցումը կազմակերպվում է ուսումնական նախագծերի հիման վրա: Իրականացվում են կրթահամալիրի օրացույցով հաստատված նխագծերը և դասավանդողի հեղինակային նախագծերը:

Читать далее «4-5-րդ դասարանի դիզայն ընտրությամբ գործունության 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր»

2022-2023 ուսումնական տարվա ծրագրեր

1-3-րդ դասարանների ընտրությամբ գործունեություն 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր

4-5-րդ դասարանի դիզայն ընտրությամբ գործունության 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր

4-5-րդ դասարանների «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասավանդման 2022-2023ուս. տարվա ծրագիր

1-3-րդ դասարանների ընտրությամբ գործունեություն ծրագիր

Ըստ ուս. պլանի ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները նախատեսված են անցկացնել շաբաթական երկու դասաժամ

Նպատակը՝

Ուսումնական ծրագրի հիմնական նպատակը՝ տարբեր նյութերով աշխատելու փորձարարությունն է, զուգահեռ ինքնուրույն մտածելու և ստեղծագործելու հնարավորությունը։

Читать далее «1-3-րդ դասարանների ընտրությամբ գործունեություն ծրագիր»

4-5-րդ դասարանների «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասավանդման ծրագիր

Ըստ ուս. պլանի ընտրությամբ գործունեության պարապմունքները նախատեսված են անցկացնել շաբաթական երկու դասաժամ

Նպատակը՝

Տեխնոլոգիա առարկայի հիմնական նպատակն է սովորողներին նախապատրաստել ինքնուրույն աշխատանքային կյանքին:Առարկայի շրջանակներում սովորողները զինվում են անհրաժեշտ տեխնիկա-տեխնոլոգիական գիտելիքներով և ունակություններով` ապահովելով անձնային և ազգային լավագույն ավանդույթների պահպանման և զարգացման գործը:

Читать далее «4-5-րդ դասարանների «Տեխնոլոգիա» առարկայի դասավանդման ծրագիր»